Slide background
Slide background
Slide background

IV. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit


Konference věnovaná problematice aplikovaných pohybových aktivit (APA) pokračuje v tradici odborných setkávání od roku 2011. Už před tím však katedra APA uspořádala několik seminářů Integrace - jiná cesta, které ukázaly šíři oboru a spojily odborníky z řad akademiků, pedagogické a asistentské pracovníky z praxe, rodiče dětí s postižením, sportovní trenéry i fyzioterapeuty. Poetické motto dalšího setkání je „Láska kvete v každém věku (a to i k pohybu a sportu)“. Základními tématy jsou: intervence v různých věkových obdobích, teorie přechodu – transition a úloha APA v systémech gender studies a disability studies. Stejně jako na předešlých setkáních na vás čeká program kombinující kvantitativní i kvalitativní přístupy, teorii a praxi, výzkumné i rozvojové příspěvky.

logo UP horizont bila cz logo FTK horizont cb inverze cz logo EPISCHOOL bila CZ logo Erasmus plus logo SZU pro EPISCHOOL logo KLIKO